CITY

Přístřešek s obloukovou střechou - základní modul

POZM