CITY

Přístřešek s obloukovou střechou - přístavný modul

POPM