Nejsnadnější postup pro výběr stojanu je zavolat nám a poradit se, nebo si nechat vhodný typ podle Vašich požadavků doporučit (tel. 777 303 292, nebo Skype zavolejte nám přes Skype).

 

Zašlete-li nám rozměrový náčrt stanoviště (kolárna, sklep, dvůr, přístřešek...) navrhneme Vám sestavu stojanů, včetně jejich zákresu (e-Mail: veloc@velock.cz). 

 


Sami pak můžete při výběru posuzovat následující okolnosti: 


  1. Ohrožení lokality krádežemi kol...

vybíráte mezi stojany bezpečnostními (stojany VELOCK, zamykatelné a nezamykatelné) a stojany klasickými.

  1. Způsob používání stojanů...

zde se rozhodnete, jestli stojany zamykatelné, nebo nezamykatelné. 

  1. Prostředí lokality...

vybíráte vzhled stojanů, (volíte mezi typy STANDARD a CITY)

  1. Velikost lokality...

z rozměrů stanoviště určíte počet stání.

 

 

  1. Ohrožení lokality krádežemi kol

Jsou-li kola ohrožena krádeží, volte bezpečnostní stojany (kategorie zamykatelné a nezamykatelné stojany, typy STANDARD, CITY, BLOCK).

 

Nejsou-li kola ohrožena krádeží, můžete volit typ Klasik (kategorie klasické stojany).

Přestože lze stěží předpokládat nulové riziko odcizení, patří mezi lokality s nízkou mírou ohrožení obvykle různé uzavřené prostory, jako střežené kolárny, soukromé garáže a podobně.

I zde však platí, že nejlepší ochranu poskytne kombinace více opatření. Kromě zábrany ve vstupu do prostoru uložení kol je to i kvalitní uzamčení samotných kol.

Proto stojí za zvážení pořídit bezpečnostní stojany i do těchto prostor. Obzvláště to platí u společných nestřežených koláren a sklepů v bytových domech.

 

  1. Způsob používání stojanů

Ve většině případů jsou bezpečnostní stojany VELOCK nejlepší volbou. Zbývá však volba, zda uzamykatelné, nebo neuzamykatelné provedení.

Uzamykatelné stojany VELOCK

- představují vrchol v možnosti zabezpečení kol proti krádeži. K uzamčení kola je použit zabudovaný robustní mechanismus a vložný zámek, který není součástí stojanu. Malý, lehky a levný zámek si pořizuje přímo cyklista. S pomocí tohoto zámku pak může kolo zamknout do kteréhokoliv zamykatelného stojanu VELOCK. Doplňkově může kolo uzamknout lankovým (či jiným) velozámkem. Pokud cyklista vložný zámek nemá, uzamkne kolo do stojanu pouze cyklozámkem (lankový, řetěz, podkova...). Takovéto uzamčení cyklozámkem k pevné konzole je velkou výhodou oproti jiným stojanům.

Pro plné využití potenciálu uzamykatelného stojanu VELOCK je vhodné tyto stojany umísťovat na místech, kde cyklista parkuje opakovaně (kolárna, zaměstnání, škola, nákupní centrum, sportoviště, knihovna...). Pak je pro něj pořízení vložného zámku výbornou investicí (lze-li částku necelých sto Kč považovat za investici). Na některých z uvedených míst může být vhodné zámky půjčovat. Především jsou to místa, kde se cyklisté zdrží delší dobu (hodinu a více). 

Velmi dobrou volbou jsou uzamykatelné stojany VELOCK v případě, že jimi bude osazeno více stanovišť v jedné lokalitě. Najde-li cyklista zamykatelné stojany na více místech ve městě (pošta, úřady, školy, sportoviště, náměstí, nádraží...), pak je pro něj opět velmi výhodné pořídit si vložný zámek a zamykat kolo do těchto stojanů. Opět zde platí, že cyklisté s běžnými zámky nejsou v používání zamykatelných stojanů nijak omezováni. Kolo zamknou cyklozámkem za rám k pevné konzole stojanu. Pouze kvalita zajištění bude úměrná kvalitě cyklozámku.

Pro pořízení zamykatelných stojanů do měst hovoří mnoho faktorů. Mezi jinými je to jejich příznivá cena ve srovnání s jinými komunálními typy stojanů a dále možnost získat na jejich pořízení nezanedbatelný příspěvek z programu prevence kriminality MVČR. Více informací o problematice umitování stojanů na kola ve městech a o programu prevence kriminality můžete najít v sekci INFORMACE, dostupné z horního menu těchto stránek.

Nezamykatelné stojany VELOCK

jsou výborné na všechna místa, kde existuje riziko odcizení odstavených kol. Volí se v případě, kdy není zcela účelné instalovat stojany uzamykatelné (tam, kde cyklisté nemají motivaci pořídit si vložný zámek, viz. informace výše). Oproti uzamykatelným stojanům jsou levnější. Ve srovnání s jinými stojany umožňují kvalitní zabezpečení proti krádeži, pohodlně se používají a jsou šetrné ke kolům. Více o výhodách stojanů VELOCK najdete zde...

Zde uvádíme několik příkladů umístění stojanů s doporučením jaké provedení volit

 

  1. Prostředí lokality

... neboli její vzhled. 

stojany STANDARD se více hodí do industriálního prostředí, ke sportovištím, školám a pod.

Stojany CITY jsou voleny do esteticky propracovanějších míst a především do historických lokalit.

Doposud jsme nezaznamenali problém s památkáři při umísťování stojanů CITY u historických objektů.

Barva stojanů

Není vždy nutné, snažit se "trefit" stejnou barvu, jakou má objekt u kterého budou stojany stát.  Vhodnější je volit barvu neutrální.

Oblíbená je barva antracitově šedá RAL 7016                   . Někdy může být vhodnější tmavě zelená RAL 6005                   , zvláště, když je touto barvou upraven i zbývající mobiliář.

Naopak třeba u škol je možné vybrat barvu veselejší, nebo i kombinaci barev.

Požadovanou barvu uvádějte nejlépe podle palety RAL... Neznáte-li kód barvy, můžete ji popsat slovně, nebo zaslat její vyobrazení (např fotografii, nebo logo). 

 

  1. Velikost lokality

rozměry stanoviště rozhodují, kolik stání (jaká velikost stojanu) na něj lze umístit. A také, zda lze volit stojany jednostranné, nebo oboustranné.

Doporučujeme vyjít z rozměrů stojanů, které jsou přehledně uvedeny v tomto přehledu...

Zde vyberte stojan, jehož šířka s koly je nejblíže menší, než šířka, kterou má plánované stanoviště stojanu. Dobré je ponechat po stranách stojanu malou rezervu pro manipulaci s koly (cca 25 cm na každé straně). 

Pro příklad:

Budete hledat provedení stojanu STANDARD jednostranný vhodné pro stanoviště s šířkou 300 cm. V tabulce vidíte, že stojan pro 5 kol má šířku i s odstavenými koly 300 cm. Pokud je toto stanoviště po stranách ohraničeno pevnou vysokou překážkou (zeď), pak by překážka mohla omezovat manipulaci s krajními  koly. Proto je možné na tomto stanovišti umístit stojan nejvýše pro 4 kola, který má šířku s postavenými koly 240 cm a odstup pevné překážky od řidítek krajních kol bude na každé straně 30 cm.

Pokud je šířka stanoviště po stranách omezena nízkou překážkou (obrubník), je možné na něm stojan pro 5 kol umístit, protože šířka jeho základny (šířka stojanu bez kol) je 270 cm.

Je li dostupná šířka stanoviště větší než rozměr největšího ze stojanů, pak lze stávět více stojanů do řady vedle sebe, postupujte následovně.

Pro stojany STANDARD jednostranný a CITY

Šířku stanoviště na obou stranách zmenšíte o 25 cm pro manipulaci s krajními koly (odečtete celkem 50 cm). Zbylou šířku vydělíte 60-ti centimetry (rozestup kol ve stojanu). Celé číslo z výsledku dává počet stání.

cm - 50) / 60 = počet stání

Stanoviště má šířku 21 m. Odečtete 50 cm pro manipulaci s krajními koly a zůstane 20,5 m. Vydělíte 0,6 m a dostanete číslo 34,17. To znamená, že na stanoviště vejde 34 parkovacích stání. Objednat můžete 4x stojan STANDARD pro 7 kol a 1x stojan STANDARD pro 6 kol. Stojan CITY dodáváme nejvýše pro 6 kol. Objednávka proto bude na 5x stojan CITY pro 6 kol a 1x stojan CITY pro 4 kola.

Pro stojan Klasik jednostranný

Šířku stanoviště na obou stranách zmenšíte o 25 cm pro manipulaci s krajními koly (odečtete 50 cm). Od výsledku odečtete ještě 25 cm (korekce kvůli výškovému přesazení kol v sousedních stanovištích).  Zbylou šířku vydělíte 35-ti centimetry (rozestup kol ve stojanu). Celé číslo z výsledku dává počet stání. 

cm - 50 - 25) / 35 = počet stání

Stanoviště má šířku 21 m. Odečtete 50 cm pro manipulaci s krajními koly a 25 cm korekci výškového přesazení. Zůstane 20,25 m. Vydělíte 0,35 m a dostanete číslo 57,85. To znamená, že na stanoviště vejde 57 parkovacích stání. Objednat můžete 10x stojan Klasik pro 5 kol, 1x stojan Klasik pro 4 kola a 1x stojan Klasik pro 3 kola. 

Proč mají bezpečnostní stojany větší rozestup kol a jaké to přináší výhody se můžete dozvědět zde...

Při posuzování stanoviště nezapomeňte na uličku pro příjezd kol. Je- li hloubka stojanu s koly 180 cm, pak musí mít stanoviště "hloubku" alespoň 180 + 130 cm.

Oboustranné stojany 

Přestože možnost ušetřit místo i peníze oboustrannými stojany je lákavá v praxi má toto řešení jistá úskalí. Oboustranný stojan potřebuje dvě manipulační uličky (z každé strany jednu). Praktický důsledek je zřejmý z obrázku níže.

Pro menší počty stání je obvykle prostorově méně náročné instalovat jednostranné stojany. Oboustranné jsou vhodné spíše pro větší parkoviště, řádově pro desítky kol.

Výpočet počtu stání oboustranných stojanů je následující:

Pro stojany STANDARD oboustranné

Šířku stanoviště na obou stranách zmenšíte o 25 cm pro manipulaci s krajními koly (odečtete 50 cm). Od výsledku odečtete ještě 30 cm (korekce posunutí protilehlých řad).  Zbylou šířku vydělíte 60-ti centimetry (rozestup kol ve stojanu). Celé číslo z výsledku vynásobíte dvěma a tak získáte počet oboustranných stání. 

((Š cm - 50 - 30) / 60)odstranit desetinnou část x 2 = počet stání

Stanoviště má šířku 21 m. Odečtete 50 cm pro manipulaci s krajními koly a 30 cm korekci posunutí protilehlých řad. Zůstane 20,25 m. Vydělíte 0,6 m a dostanete číslo 33,67. Celou část 33 vynásobíte dvěma a zjistíte počet 66 oboustranných stání STANDARD. Objednat můžete 4x stojan STANDARD pro 14 kol a  1x stojan STANDARD pro 10 kol.

Hloubka stanoviště by měla být alespoň 570 cm.

Pro stojany Klasik oboustranné

Šířku stanoviště na obou stranách zmenšíte o 25 cm pro manipulaci s krajními koly (odečtete 50 cm). Od výsledku odečtete ještě 25 cm (korekce kvůli výškovému přesazení kol v sousedních stanovištích) a 17,5 cm (korekce posunutí protilehlých řad).  Zbylou šířku vydělíte 35-ti centimetry (rozestup kol ve stojanu). Celé číslo z výsledku vynásobíte dvěma a tak získáte počet oboustranných stání. 

((Š cm - 50 - 25 - 17,5) / 35)odstranit desetinnou část x 2 = počet stání

Stanoviště má šířku 21 m. Odečtete 50 cm pro manipulaci s krajními koly, 25 cm korekci výškového přesazení a 17,5 cm korekci posunutí protilehlých řad. Zůstane 20,075 m. Vydělíte 0,35 m a dostanete číslo 57,36. Celou část 57 vynásobíte dvěma a zjistíte počet 114 oboustranných stání. Objednat můžete 11x stojan Klasik pro 10 kol.

Hloubka stanoviště by měla být alespoň 540 cm.

Proč mají bezpečnostní stojany větší rozestup kol a jaké to přináší výhody se můžete dozvědět zde...  

Jednoduchý způsob zjištění kapacity Vašeho stanoviště (kolik stání jednotlivých typů na ně můžete umístit):

Zašlete nám rozměrový náčrt stanoviště (kolárna, sklep, dvůr, přístřešek...) a my Vám navrhneme sestavu stojanů, včetně jejich zákresu.

   

Nebudete-li si s výběrem stojanu vědět rady, zavolejte nám (777 303 292), nebo napište e-Mail. Rádi Vám pomůžeme.