Pořídil jsem stojan, budu platit za ukradené kolo? 

Občas se setkáváme s dotazem: "Když pořídím stojan na kola, budu pak odpovídat za kola, která se z něj případně ztratí?"

Odpověď jsme hledali v Občanském zákoníku, č. 89/2012 Sb., ve kterém jsme našli toto:

"§ 2945 Škoda na odložené věci

(1) Je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a byla-li věc odložena na místě k tomu určeném, nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají, nahradí provozovatel poškození, ztrátu nebo zničení věci tomu, kdo ji odložil, popřípadě vlastníku věci. Stejně nahradí škodu provozovatel hlídaných garáží nebo zařízení podobného druhu, jedná-li se o dopravní prostředky v nich umístěné a o jejich příslušenství."

Ve smyslu zákona je zde podle všech souvislostí míněno provozování hospodářské, resp. ekonomické (výdělečné), činnosti.  Samotné umístění a držení stojanu na kola, pokud s tím není spojen nějaký příjem (vybírání poplatku za odložení kola), není hospodářskou činností a tedy by se na něj § 2945, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vztahovat neměl. 

Odpovědnost za odloženou věc tedy provozovatel služby - činnosti má, popřípadě nemá, bez ohledu na to, zda před provozovnu nainstaloval stojan na kola. V případě, že odpovědnost za odložená kola má, pak instalací kvalitního bezpečnostního stojanu může jen získat. Navíc stojany VELOCK jsou řešeny tak, že cyklista si kolo zamyká vlastním zámkem.

krádež kola

Touto otázkou se podrobněji zabývali na severu NAKOLE.CZ
Ukradli mi kolo - kdo to zaplatí?

Zde je dokonce uváděno, že zodpovědnost za škodu spojenou s odcizením kola nese pouze ten provozovatel, s jehož činností je zpravidla spojeno právě odložení kola. Takovou činností by mohla být například opravna jízdních kol, výletní restaurace, ale už ne samoobsluha, pošta, nebo škola.